> V

V

SESJA V
z dnia 19 lutego 2015 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-02-12 14:48:44.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
V.25.2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015 Naciśnij aby po>
V.26.2015 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby po>
V.27.2015 w sprawie rozpoczęcia prac nad programem rozwoju: Strategia Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020 Naciśnij aby po>
V.28.2015 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych Naciśnij aby po>
V.29.2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów Naciśnij aby po>
V.30.2015 w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów Naciśnij aby po>
V.31.2015 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Naciśnij aby po>
V.32.2015 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Naciśnij aby po>
V.33.2015 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Naciśnij aby po>
V.34.2015 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby po>
 

 

OŚWIADCZENIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1.2015 w sprawie zajęcia stanowiska w związku z wystąpieniem Pana ... z dnia 14 stycznia 2015 r. do Wojewody Mazowieckiego Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-02-26 13:50:27.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
V Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 19 stycznia 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 19 stycznia 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-02-26 13:52:25 | Data modyfikacji: 2015-05-12 14:32:49.

Zobacz:
 XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2015-02-26 13:52:25
Data modyfikacji: 2015-05-12 14:32:49
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl