> VII

VII

SESJA VII
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-04-23 10:14:34.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na rok 2015 Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020 w Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Klembów Nr XLIX.440.2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/182/2008 Rady Gminy Klembów z dnia 3 lipca 2008 r., zmienionego Uchwałą Nr XLI.324.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013 r. Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
12 Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-04-24 11:53:26.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
VII.50.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na rok 2015 Naciśnij aby pobrać
VII.51.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
VII.52.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020 w Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
VII.53.2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
VII.54.2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
VII.55.2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Naciśnij aby pobrać
VII.56.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Naciśnij aby pobrać
VII.57.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Naciśnij aby pobrać
VII.58.2015 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Klembów Nr XLIX.440.2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
VII.59.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/182/2008 Rady Gminy Klembów z dnia 3 lipca 2008 r., zmienionego Uchwałą Nr XLI.324.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013 r. Naciśnij aby pobrać
VII.60.2015 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 

 

OŚWIADCZENIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
2.2015 w sprawie zajęcia stanowiska w związku z wystąpieniem Panów ... i ... do Wojewody Mazowieckiego Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-05-08 13:12:47.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
VII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 30 kwietnia 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 30 kwietnia 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-05-08 13:14:48 | Data modyfikacji: 2015-12-29 15:11:32.

Zobacz:
 XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2015-05-08 13:14:48
Data modyfikacji: 2015-12-29 15:11:32
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl