> VIII

VIII

SESJA VIII
z dnia 28 maja 2015 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-05-21 15:52:46.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na rok 2015 Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds komunalizacji mienia gminnego Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek o numerze ew. 242/2 i 344/1 z obrębu 0007, położonej w miejscowości Krzywica z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-05-21 15:53:16 | Data modyfikacji: 2015-05-22 11:04:26.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
VIII.61.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na rok 2015 Naciśnij aby pobrać
VIII.62.2015 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
VIII.63.2015 w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Naciśnij aby pobrać
VIII.64.2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Naciśnij aby pobrać
VIII.65.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
VIII.66.2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego Naciśnij aby pobrać
VIII.67.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek o nr ew. 242/1 i 344/1 z obrębu 0007, położonych w miejscowości Krzywica z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
VIII.68.2015 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:01:14 | Data modyfikacji: 2015-06-15 13:05:31.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
VIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 28 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 28 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:49:28 | Data modyfikacji: 2015-08-14 13:40:48.

Zobacz:
 XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:49:28
Data modyfikacji: 2015-08-14 13:40:48
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl