> IX

IX

SESJA IX
z dnia 30 czerwca 2015 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-06-16 14:24:20.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za rok 2014 Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za rok 2014 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 24 lutego 2011 roku, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:02:26 | Data modyfikacji: 2015-06-23 13:19:41.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
IX.69.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za rok 2014 Naciśnij aby pobrać
IX.70.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za rok 2014 Naciśnij aby pobrać
IX.71.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Naciśnij aby pobrać
IX.72.2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Naciśnij aby pobrać
IX.73.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 24 lutego 2011 roku, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Naciśnij aby pobrać
IX.74.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
IX.75.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
IX.76.2015 w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Klembów składników mienia do korzystania Naciśnij aby pobrać
IX.77.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzanym na dzień 6 września 2015 r. Naciśnij aby pobrać
IX.78.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokali w Budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku znajdującym się na działce o nr ewid. 1166, obręb 0008, Lipka Naciśnij aby pobrać
IX.79.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr I.3.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Naciśnij aby pobrać
IX.80.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III.10.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
IX.81.2015 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
IX.82.2015 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
IX.83.2015 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
 

 

OŚWIADCZENIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
3.2015 w sprawie pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2015 r. LEX-I.40.1832.2015.MZ Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-08 12:22:40 | Data modyfikacji: 2015-07-08 15:47:37.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
IX Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 30 czerwca 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 30 czerwca 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-09 10:01:01 | Data modyfikacji: 2015-12-29 15:16:47.

Zobacz:
 XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2015-07-09 10:01:01
Data modyfikacji: 2015-12-29 15:16:47
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl