> X

X

SESJA X
z dnia 30 lipca 2015 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-23 15:37:02.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.278.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zmiany Uchwały Nr III.10.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o numerze ewid. 190/2 i 190/4 z obrębu 0003, położonej w miejscowości Klembów z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewid. 221/81 z obrębu 0016, położonej w miejscowości Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/85, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji- garaże Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/95, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/23, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/93, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
14 skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-24 13:16:35.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
X.84.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
X.85.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
X.86.2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
X.87.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.278.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
X.88.2015 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej Naciśnij aby pobrać
X.89.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III.10.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
X.90.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o numerze ewid. 190/2 i 190/4 z obrębu 0003, położonej w miejscowości Klembów z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
X.91.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewid. 221/81 z obrębu 0016, położonej w miejscowości Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
X.92.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/85, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji- garaże Naciśnij aby pobrać
X.93.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/95, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji- garaże Naciśnij aby pobrać
X.94.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/23, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji- garaże Naciśnij aby pobrać
X.95.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/93, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji- garaże Naciśnij aby pobrać
X.96.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.39.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
X.97.2015 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
X.98.2015 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 

 

OŚWIADCZENIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
4.2015 w sprawie wniosku Radnego Gminy Klembów Pana Zdzisława Stanisława Rasińskiego z dnia 28 maja 2015 r. Naciśnij aby po>
5.2015 w sprawie ustosunkowania się do zarzutów zawartych w piśmie załączonym do pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2015 r. LEX-I.40.183.4.2015.MZ Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-08-05 10:37:40.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
X Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 30 lipca 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 30 lipca 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-08-05 15:10:15 | Data modyfikacji: 2016-01-07 15:27:26.

Zobacz:
 XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2015-08-05 15:10:15
Data modyfikacji: 2016-01-07 15:27:26
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl