> XI

XI

SESJA XI
z dnia 21 września 2015 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-09-14 15:42:26.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie objętej planem pracy na rok 2015 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Klembów, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/VIII/2003 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek o numerach ew. 214/1 i 337/1 z obrębu 0012, położonych w miejscowości Rasztów z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-09-15 09:11:42 | Data modyfikacji: 2015-09-15 12:03:39.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XI.99.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
XI.100.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
XI.101.2015 w sprawie zlecenia komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie objętej planem pracy na rok 2015 Naciśnij aby pobrać
XI.102.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Naciśnij aby pobrać
XI.103.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Klembów, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XI.104.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/VIII/2003 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
XI.105.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek o numerach ew. 214/1 i 337/1 z obrębu 0012, położonych w miejscowości Rasztów z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XI.106.2015 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-09-25 14:37:29 | Data modyfikacji: 2015-09-29 12:23:34.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 21 września 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 21 września 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
Sprawozdanie - Wodociąg grupowy w gminie Klembów 21.09.2015 r. Naciśnij aby pobrać
Sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-10-06 15:42:42 | Data modyfikacji: 2016-01-07 15:28:48.

Zobacz:
 XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2015-10-06 15:42:42
Data modyfikacji: 2016-01-07 15:28:48
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl