> XIII

XIII

SESJA XIII
z dnia 26 listopada 2015 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-11-19 15:53:38.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do projektu pn.: "System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz upoważnienia Powiatu Wołomińskiego do złożenia wniosku aplikacyjnego Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie Programu współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/22, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/27, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/48, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/83, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/89, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/99, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek o numerze ewid. 64/1, 112/1, 238/1, 340/2, 379/1 z obrębu 0007, położonych w miejscowości Krzywica z przeznaczeniem pod drogi gminne Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie skargi Naciśnij aby pobrać
16 w sprawie skargi Naciśnij aby pobrać
17 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-11-20 10:56:11 | Data modyfikacji: 2016-03-07 11:27:50.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XIII.118.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XIII.119.2015 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do projektu pn.: "System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz upoważnienia Powiatu Wołomińskiego do złożenia wniosku aplikacyjnego Naciśnij aby pobrać
XIII.120.2015 w sprawie Programu współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. Naciśnij aby pobrać
XIII.121.2015 W sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
XIII.122.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Naciśnij aby pobrać
XIII.123.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Naciśnij aby pobrać
XIII.124.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Naciśnij aby pobrać
XIII.125.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/22, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XIII.126.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/27, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XIII.127.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/48, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XIII.128.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/83, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XIII.129.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/89, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XIII.130.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/99, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XIII.131.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek o numerze ewid. 64/1, 112/1, 238/1, 340/2, 379/1 z obrębu 0007, położonych w miejscowości Krzywica z przeznaczeniem pod drogi gminne Naciśnij aby pobrać
XIII.132.2015 w sprawie skargi Naciśnij aby pobrać
XIII.133.2015 w sprawie skargi Naciśnij aby pobrać
XIII.134.2015 w sprawie skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-12-04 10:39:55 | Data modyfikacji: 2016-03-07 11:27:50.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 26 listopada 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 26 listopada 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-12-15 10:54:48 | Data modyfikacji: 2016-01-26 14:19:02.

Zobacz:
 XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2015-12-15 10:54:48
Data modyfikacji: 2016-01-26 14:19:02
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl