> XIV

XIV

SESJA XIV
z dnia 21 grudnia 2015 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:32:38.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2016 rok” Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2016 rok” Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie wprowadzenia płaty targowej i jej poboru w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/24, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/26, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/72, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/88, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-12-08 09:39:47.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XIV.135.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
XIV.136.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
XIV.137.2015 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 Naciśnij aby pobrać
XIV.138.2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i jej poboru w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Naciśnij aby pobrać
XIV.139.2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016 Naciśnij aby pobrać
XIV.140.2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 Naciśnij aby pobrać
XIV.141.2015 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2016 rok” Naciśnij aby pobrać
XIV.142.2015 w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2016 rok” Naciśnij aby pobrać
XIV.143.2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Naciśnij aby pobrać
XIV.144.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/24, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XIV.145.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/26, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XIV.146.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/72, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XIV.147.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/88, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XIV.148.2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Klembów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,Równiny Wołomińskiej" z siedzibą w Tłuszczu w okresie programowania 2014 - 2020 Naciśnij aby pobrać
XIV.149.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Naciśnij aby pobrać
XIV.150.2015 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
 

 

OŚWIADCZENIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
7.2015 w sprawie informacji o działaniach podjętych w celu ustalenia zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-12-31 13:54:02 | Data modyfikacji: 2016-01-25 16:55:38.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XIV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 21 grudnia 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 21 grudnia 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-01-07 15:30:46 | Data modyfikacji: 2016-07-25 14:42:11.

Zobacz:
 XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2016-01-07 15:30:46
Data modyfikacji: 2016-07-25 14:42:11
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl