> XV

XV

SESJA XV
z dnia 28 stycznia 2016 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:03:18 | Data modyfikacji: 2016-01-26 13:58:05.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.325.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów, wraz z drogami przylegającymi od strony wschodniej, należącymi do miejscowości Pasek Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany Uchwały Nr III.13.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla sołtysów Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi Tłuszcz - Krusze w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:18:23 | Data modyfikacji: 2016-01-26 13:58:05.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XV.152.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.325.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów, wraz z drogami przylegającymi od strony wschodniej, należącymi do miejscowości Pasek Naciśnij aby pobrać
XV.153.2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XV.154.2016 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Klembowie" oraz nadania jej statutu Naciśnij aby pobrać
XV.155.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XV.156.2016 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Naciśnij aby pobrać
XV.157.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr III.13.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie diet dla sołtysów Naciśnij aby pobrać
XV.158.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych Naciśnij aby pobrać
XV.159.2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Naciśnij aby pobrać
XV.160.2016 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi Tłuszcz - Krusze w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz Naciśnij aby pobrać
XV.161.2016 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XV.162.2016 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-02-03 09:23:35 | Data modyfikacji: 2016-01-26 13:58:05.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 28 stycznia 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 28 stycznia 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:50:19 | Data modyfikacji: 2016-07-26 11:09:33.

Zobacz:
 XXII .  XXI .  V Nadzwyczajna .  XX .  IV Nadzwyczajna .  XIX .  III Nadzwyczajna .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  II Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:50:19
Data modyfikacji: 2016-07-26 11:09:33
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl