> XVI

XVI

SESJA XVI
z dnia 25 lutego 2016 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-02-18 11:42:05.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Klembów, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Klembów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pasek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewid. 221/105, 221/106 i 221/107 z obrębu 0016, położonej w miejscowości Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże w trybie bezprzetargowym Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/25, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/81, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/90, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/91, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/96, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/98, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/101, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/104, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/82/07 Rady Gminy Klembów z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie powołania: Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Klembowie Naciśnij aby pobrać
16 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
17 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-02-19 09:24:57.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XVI.163.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XVI.164.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 Naciśnij aby pobrać
XVI.165.2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Klembów, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Klembów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Naciśnij aby pobrać
XVI.166.2016 w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi Naciśnij aby pobrać
XVI.167.2016 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pasek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XVI.168.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewid. 221/105, 221/106 i 221/107 z obrębu 0016, położonej w miejscowości Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże w trybie bezprzetargowym Naciśnij aby pobrać
XVI.169.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/25, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XVI.170.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/26, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XVI.171.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 666/4 z obrębu 0008, Lipka położonej w miejscowości Ostrówek z przeznaczeniem pod drogę gminna Naciśnij aby pobrać
XVI.172.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/81, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XVI.173.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/90, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XVI.174.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/91, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XVI.175.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/96, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XVI.176.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/98, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XVI.177.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/101, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XVI.178.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/104, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XVI.179.2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/82/07 Rady Gminy Klembów z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie powołania: Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XVI.180.2016 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XVI.181.2016 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 

 

OPINIE

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1.2016 w sprawie ustosunkowania się Rady Gminy do informacji z dnia 3 lutego 2016 r. przekazanej przy Zarządzeniu o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych syg. Akt:DF-RI.502.1.2.2016. Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-03-07 12:51:24.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XVI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 25 lutego 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 25 lutego 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-03-14 12:11:36 | Data modyfikacji: 2016-07-26 11:11:30.

Zobacz:
 XXII .  XXI .  V Nadzwyczajna .  XX .  IV Nadzwyczajna .  XIX .  III Nadzwyczajna .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  II Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2016-03-14 12:11:36
Data modyfikacji: 2016-07-26 11:11:30
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl