> XVII

XVII

SESJA XVII
z dnia 31 marca 2016 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-03-23 15:58:06.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie przyjęcia przez Gminę Klembów zadań należących do właściwości Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników, w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Klembów w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.57.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 719/5 z obrębu 0001, Dobczyn położonej w miejscowości Dobczyn z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 719/16 z obrębu 0001, Dobczyn położonej w miejscowości Dobczyn z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 276 z obrębu 0002, Karolew położonej w miejscowości Karolew z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Michałów Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/194, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/102, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
16 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
17 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
18 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
19 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-03-24 12:14:20.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XVII.182.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XVII.183.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 Naciśnij aby pobrać
XVII.184.2016 w sprawie przyjęcia przez Gminę Klembów zadań należących do właściwości Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników, w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVII.185.2016 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XVII.186.2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Klembów w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XVII.187.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVII.188.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.57.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Naciśnij aby pobrać
XVII.189.2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XVII.190.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 719/5 z obrębu 0001, Dobczyn położonej w miejscowości Dobczyn z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XVII.191.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 719/16 z obrębu 0001, Dobczyn położonej w miejscowości Dobczyn z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XVII.192.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 276 z obrębu 0002, Karolew położonej w miejscowości Karolew z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XVII.193.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Michałów Naciśnij aby pobrać
XVII.194.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/194, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XVII.195.2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/102, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XVII.196.2016 w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Naciśnij aby pobrać
XVII.197.2016 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVII.198.2016 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVII.199.2016 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVII.200.2016 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
XVII.201.2016 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-04-07 15:31:19.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XVII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 31 marca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 31 marca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-04-22 14:14:36 | Data modyfikacji: 2016-07-25 14:50:41.

Zobacz:
 XXII .  XXI .  V Nadzwyczajna .  XX .  IV Nadzwyczajna .  XIX .  III Nadzwyczajna .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  II Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2016-04-22 14:14:36
Data modyfikacji: 2016-07-25 14:50:41
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl