> XVIII

XVIII

SESJA XVIII
z dnia 30 maja 2016 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-05-20 14:14:51.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie: nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 713/3 z obrębu 0001, Dobczyn położonej w miejscowości Dobczyn z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 717/1 z obrębu 0001, Dobczyn położonej w miejscowości Dobczyn z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 296 z obrębu 0014, Sitki położonej w miejscowości Sitki z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 276 z obrębu 0002, Karolew położonej w miejscowości Karolew z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.189.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016 roku Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.196.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-05-20 14:26:27 | Data modyfikacji: 2016-05-20 14:29:50.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XVIII.202.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XVIII.203.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej Naciśnij aby pobrać
XVIII.204.2016 w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
XVIII.205.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 713/3 z obrębu 0001, Dobczyn położonej w miejscowości Dobczyn z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XVIII.206.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 717/1 z obrębu 0001, Dobczyn położonej w miejscowości Dobczyn z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XVIII.207.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 296 z obrębu 0014, Sitki położonej w miejscowości Sitki z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XVIII.208.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewid. 276 z obrębu 0002, Karolew położonej w miejscowości Karolew z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XVIII.209.2016 w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Naciśnij aby pobrać
XVIII.210.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.189.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016 roku Naciśnij aby pobrać
XVIII.211.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.196.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Naciśnij aby pobrać
 

 

OPINIE

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
2.2016 w sprawie ustosunkowania się Rady Gminy do informacji z dnia 6 marca 2016 r. przekazanej przy Zarządzeniu o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych sygn. akt: DF-RI.502.1.4.2016 Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:51:37 | Data modyfikacji: 2016-05-20 14:29:50.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XVIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 30 maja 2016 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 30 maja 2016 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-06-21 15:17:45 | Data modyfikacji: 2016-07-27 08:42:32.

Zobacz:
 XXII .  XXI .  V Nadzwyczajna .  XX .  IV Nadzwyczajna .  XIX .  III Nadzwyczajna .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  II Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2016-06-21 15:17:45
Data modyfikacji: 2016-07-27 08:42:32
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl