> XIX

XIX

SESJA XIX
z dnia 23 czerwca 2016 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-06-09 10:07:38.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Kraszew, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-06-09 10:15:54.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XIX.214.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Naciśnij aby pobrać
XIX.215.2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok Naciśnij aby pobrać
XIX.216.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Kraszew, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XIX.217.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XIX.218.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 Naciśnij aby pobrać
XIX.219.2016 w sprawie zmiany w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację projektu pn.: "System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim" Naciśnij aby pobrać
XIX.220.2016 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych", Naciśnij aby pobrać
XIX.221.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewid. 221/104 z obrębu 0016, położonej w miejscowości Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji- garaże Naciśnij aby pobrać
 

 

OPINIE

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
3.2016 w sprawie ustosunkowania się Rady Gminy do informacji z dnia 11 kwietnia 2016 r. przekazanej przy Zarządzeniu o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych sygn. akt: DF-RI.502.1.6.2016 Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-07-01 11:54:22.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XIX Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 23 czerwca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 23 czerwca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-07-27 14:21:08 | Data modyfikacji: 2016-11-14 16:55:38.

Zobacz:
 XXII .  XXI .  V Nadzwyczajna .  XX .  IV Nadzwyczajna .  XIX .  III Nadzwyczajna .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  II Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2016-07-27 14:21:08
Data modyfikacji: 2016-11-14 16:55:38
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl