> XX

XX

SESJA XX
z dnia 7 września 2016 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-08-31 12:56:54.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do realizacji projektu partnerskiego pn. "Szkoła Równych Szans - VI edycja" Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania pn." Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów" Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie upoważnienia Wójta gminy Klembów do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrówek - ulice: Wołomińska, Barbary i Kwiatowa" oraz do akceptacji założonych w Studium Wykonalności przedsięwzięcia planów taryfowych w okresie realizacji i trwałości projektu, wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Klembów do partnerskiego projektu: "Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego" Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-08-31 12:57:25 | Data modyfikacji: 2016-08-31 12:58:48.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XX.224.2016 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do realizacji projektu partnerskiego pn. "Szkoła Równych Szans - VI edycja" Naciśnij aby pobrać
XX.225.2016 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do realizacji projektu Erasmus + partnerstwa strategiczne - współpraca szkół 2016 r. Tytuł projektu: "Today a reader, tomorrow a leader" Naciśnij aby pobrać
XX.226.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XX.227.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 Naciśnij aby pobrać
XX.228.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XX.229.2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów" Naciśnij aby pobrać
XX.230.2016 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 Naciśnij aby pobrać
XX.231.2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XX.232.2016 w sprawie upoważnienia Wójta gminy Klembów do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrówek - ulice: Wołomińska, Barbary i Kwiatowa" oraz do akceptacji założonych w Studium Wykonalności przedsięwzięcia planów taryfowych w okresie realizacji i trwałości projektu, wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf Naciśnij aby pobrać
XX.233.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Klembów do partnerskiego projektu: "Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego" Naciśnij aby pobrać
XX.234.2016 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XX.235.2016 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-09-13 12:21:43 | Data modyfikacji: 2016-08-31 12:58:48.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XX Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 07 września 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 07 września 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie - Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
Stanowisko Wójta Gminy Klembów w sprawie skargi z dnia 21.03.2016r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-09-20 13:30:36 | Data modyfikacji: 2016-11-14 16:53:17.

Zobacz:
 XXII .  XXI .  V Nadzwyczajna .  XX .  IV Nadzwyczajna .  XIX .  III Nadzwyczajna .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  II Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2016-09-20 13:30:36
Data modyfikacji: 2016-11-14 16:53:17
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl