> XXII

XXII

SESJA XXII
z dnia 15 grudnia 2016 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-12-01 15:47:18.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
2 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2017 rok" Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2017 rok" Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.159.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016 r. Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.247.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016 r. Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.250.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016 r. Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-12-01 15:57:17.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXII.255.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XXII.256.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 Naciśnij aby pobrać
XXII.257.2016 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 Naciśnij aby pobrać
XXII.258.2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXII.259.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
XXII.260.2016 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2017 rok" Naciśnij aby pobrać
XXII.261.2016 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2017 rok" Naciśnij aby pobrać
XXII.262.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.159.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016 r. Naciśnij aby pobrać
XXII.263.2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Naciśnij aby pobrać
XXII.264.2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów Naciśnij aby pobrać
XXII.265.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXII.266.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.247.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016 r. Naciśnij aby pobrać
XXII.267.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.250.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016 r. Naciśnij aby pobrać
XXII.268.2016 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-12-22 08:58:37.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 15 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 15 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:53:51 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:59:08.

Zobacz:
 XXII .  XXI .  V Nadzwyczajna .  XX .  IV Nadzwyczajna .  XIX .  III Nadzwyczajna .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  II Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:53:51
Data modyfikacji: 2017-02-21 08:59:08
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl