> XXIII

XXIII

SESJA XXIII
z dnia 09 luty 2017 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-02-02 15:35:47.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
2 zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie zmiany uchwały XIII.119.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015 roku Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Ostrówek i określenia terminu Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-02-02 15:50:47.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXIII.269.2017 w sprawie w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXIII.270.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXIII.271.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
XXIII.272.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XXIII.273.2017 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Naciśnij aby pobrać
XXIII.274.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Naciśnij aby pobrać
XXIII.275.2017 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Naciśnij aby pobrać
XXIII.276.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych Naciśnij aby pobrać
XXIII.277.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXIII.278.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXIII.279.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXIII.280.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXIII.281.2017 w sprawie zmiany uchwały XIII.119.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015 roku Naciśnij aby pobrać
XXIII.282.2017 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Ostrówek i określenia terminu Naciśnij aby pobrać
XXIII.283.2017 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXIII.284.2017 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-02-16 20:02:31.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 09 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 09 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-03-22 15:23:39 | Data modyfikacji: 2017-04-24 15:15:44.

Zobacz:
 XXX .  IX Nadzwyczajna .  XXIX .  VIII Nadzwyczajna .  XXVIII .  XXVII .  VII Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  VI Nadzwyczajna .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2017-03-22 15:23:39
Data modyfikacji: 2017-04-24 15:15:44
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl