> XXIV

XXIV

SESJA XXIV
z dnia 30 marzec 2017 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-03-23 12:26:58.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
2 uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie przyjęcia przez Gminę Klembów zadań należących do właściwości Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników, w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Drewnica Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie upoważnienia Wójta gminy Klembów do podpisania porozumienia o współpracy na rzecz projektu w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-03-23 12:32:49.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXIV.289.2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXIV.290.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXIV.291.2017 w sprawie przyjęcia przez Gminę Klembów zadań należących do właściwości Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników, w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXIV.292.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Drewnica Naciśnij aby pobrać
XXIV.293.2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu Naciśnij aby pobrać
XXIV.294.2017 w sprawie upoważnienia Wójta gminy Klembów do podpisania porozumienia o współpracy na rzecz projektu w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Naciśnij aby pobrać
XXIV.295.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Naciśnij aby pobrać
XXIV.296.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXIV.297.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 

 

OPINIE

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
5.2017 w sprawie ustosunkowania się Rady Gminy do informacji z 17 i 18 stycznia 2017 r. przekazanej przy Zarządzeniu o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych sygn. akt: DF-RI.502.3.1.2017 Naciśnij aby po>
 

 

STANOWISKO WÓJTA GMINY KLEMBÓW

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
1 w sprawie Zarządzenia z dnia 23 stycznia 2017 r. Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-04-06 08:46:32 | Data modyfikacji: 2017-04-06 08:50:20.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXIV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 30 marca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 30 marca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:17:49 | Data modyfikacji: 2017-05-12 14:12:40.

Zobacz:
 XXX .  IX Nadzwyczajna .  XXIX .  VIII Nadzwyczajna .  XXVIII .  XXVII .  VII Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  VI Nadzwyczajna .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:17:49
Data modyfikacji: 2017-05-12 14:12:40
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl