> XXV

XXV

SESJA XXV
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:32:46.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska do roku 2020 z perspektywą do roku 2024 dla Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów na lata 2017-2023 Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dobczyn Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Michałów Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wola Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-04-21 14:06:22.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXV.298.2017 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska do roku 2020 z perspektywą do roku 2024 dla Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXV.299.2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXV.300.2017 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXV.301.2017 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów na lata 2017-2023 Naciśnij aby pobrać
XXV.302.2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu Naciśnij aby pobrać
XXV.303.2017 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Naciśnij aby pobrać
XXV.304.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXV.305.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
XXV.306.2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Naciśnij aby pobrać
XXV.307.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dobczyn Naciśnij aby pobrać
XXV.308.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Michałów Naciśnij aby pobrać
XXV.309.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wola Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
 

 

OPINIE

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
6.2017 w sprawie ustosunkowania się Rady Gminy do informacji z 14 grudnia 2016 r. przekazanej przy Zarządzeniu o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych sygn. akt: DF-RI.502.1.18.2016 Naciśnij aby po>
 

 

STANOWISKO WÓJTA GMINY KLEMBÓW

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXV w sprawie Zarządzenia z dnia 06 marca 2017r. Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:31:23.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 27 kwietnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 27 kwietnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-05-12 14:12:56 | Data modyfikacji: 2017-11-29 12:35:21.

Zobacz:
 XXX .  IX Nadzwyczajna .  XXIX .  VIII Nadzwyczajna .  XXVIII .  XXVII .  VII Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  VI Nadzwyczajna .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2017-05-12 14:12:56
Data modyfikacji: 2017-11-29 12:35:21
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl