> XXVI

XXVI

SESJA XXVI
z dnia 08 czerwca 2017 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-05-25 13:36:58.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.289.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017 r. Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
7 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-05-25 13:40:55.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXVI.310.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XXVI.311.2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Naciśnij aby pobrać
XXVI.312.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXVI.313.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
XXVI.314.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Naciśnij aby pobrać
XXVI.315.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XXVI.316.2017 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XXVI.317.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.289.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017 r. Naciśnij aby pobrać
XXVI.318.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXVI.319.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-06-21 09:57:16.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXVI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 08 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 08 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-06-21 12:51:06 | Data modyfikacji: 2017-09-18 14:43:20.

Zobacz:
 XXX .  IX Nadzwyczajna .  XXIX .  VIII Nadzwyczajna .  XXVIII .  XXVII .  VII Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  VI Nadzwyczajna .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2017-06-21 12:51:06
Data modyfikacji: 2017-09-18 14:43:20
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl