> XXVII

XXVII

SESJA XXVII
z dnia 27 lipca 2017 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:28:40.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie wyrażenia opinii Rady Gminy Klembów do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Klembów oraz wyznaczenie nowej aglomeracji Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Klembów zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 634 na odcinku od km 38+800 do km 39+090 na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Klembów zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 636 na odcinku od km 2+500 do km 3+275 na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Ostrówek gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:35:39 | Data modyfikacji: 2017-07-21 09:59:37.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXVII.322.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXVII.323.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
XXVII.324.2017 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVII.325.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVII.326.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVII.327.2017 w sprawie wyrażenia opinii Rady Gminy Klembów do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Klembów oraz wyznaczenie nowej aglomeracji Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVII.328.2017 w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Klembów zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 634 na odcinku od km 38+800 do km 39+090 na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie Naciśnij aby pobrać
XXVII.329.2017 w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Klembów zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 636 na odcinku od km 2+500 do km 3+275 na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie Naciśnij aby pobrać
XXVII.330.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Ostrówek gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVII.331.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXVII.332.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXVII.333.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXVII.334.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXVII.335.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXVII.336.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXVII.337.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-08-07 12:27:19 | Data modyfikacji: 2017-07-21 09:59:37.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXVII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 27 lipca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 27 lipca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-09-18 14:45:24 | Data modyfikacji: 2017-10-04 14:03:36.

Zobacz:
 XXX .  IX Nadzwyczajna .  XXIX .  VIII Nadzwyczajna .  XXVIII .  XXVII .  VII Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  VI Nadzwyczajna .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2017-09-18 14:45:24
Data modyfikacji: 2017-10-04 14:03:36
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl