> XXIX

XXIX

SESJA XXIX
z dnia 26 października 2017 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-10-19 14:43:21.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2018 rok” Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2018 rok” Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Społecznej Komisji Mieszkaniowej Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie aktualizacji programu rozwoju„Strategii Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020 z perspektywa do 2030” Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-10-19 14:59:04.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXIX.353.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXIX.354.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
XXIX.355.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Naciśnij aby pobrać
XXIX.356.2017 w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2018 rok” Naciśnij aby pobrać
XXIX.357.2017 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2018 rok” Naciśnij aby pobrać
XXIX.358.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXIX.359.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXIX.360.2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Społecznej Komisji Mieszkaniowej Naciśnij aby pobrać
XXIX.361.2017 w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Naciśnij aby pobrać
XXIX.362.2017 w sprawie aktualizacji programu rozwoju„Strategii Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020 z perspektywa do 2030” Naciśnij aby pobrać
XXIX.363.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
XXIX.364.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
 STANOWISKO WÓJTA GMINY KLEMBÓW

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXIX w sprawie pisma nr LEX-I.40.577.2017.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2017 r. Naciśnij aby po>
 OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY KLEMBÓW

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
8.2017 w sprawie ustosunkowania się do zarzutów zawartych w piśmie załączonym do pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2017 r. LEX-I.40.577.2017.MR Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:26:39 | Data modyfikacji: 2017-11-07 13:12:45.
INTERPELACJIE RADNYCH GMINY

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXIX Interpelacje Radnych Gminy Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-11-29 11:40:12 | Data modyfikacji: 2017-11-29 11:48:14.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXIX Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-11-23 13:46:23 | Data modyfikacji: 2018-03-09 08:41:28.

Zobacz:
 XXX .  IX Nadzwyczajna .  XXIX .  VIII Nadzwyczajna .  XXVIII .  XXVII .  VII Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  VI Nadzwyczajna .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2017-11-23 13:46:23
Data modyfikacji: 2018-03-09 08:41:28
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl