> XXX

XXX

SESJA XXX
z dnia 21 grudnia 2017 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-12-07 09:24:46.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie uchwały budżetowej gminy Klembów na rok 2018 Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027. Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.273.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/381/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.159.2016 r. Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016 r. Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, z terenu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.325.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krusze w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
20 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej Naciśnij aby pobrać
22 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-12-07 20:06:23 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:29:41.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXX.368.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXX.369.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Naciśnij aby pobrać
XXX.371.2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
XXX.372.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Naciśnij aby pobrać
XXX.373.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.273.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Naciśnij aby pobrać
XXX.374.2017 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
XXX.375.2017 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
XXX.376.2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/381/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XXX.377.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.159.2016 r. Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016 r. Naciśnij aby pobrać
XXX.378.2017 w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi Naciśnij aby pobrać
XXX.379.2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Naciśnij aby pobrać
XXX.380.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.325.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krusze w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XXX.381.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXX.382.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXX.383.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXX.384.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
XXX.385.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej Naciśnij aby pobrać
XXX.386.2017 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY KLEMBÓW

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
9.2017 w sprawie zajęcia stanowiska w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. LEX-I.1410.37.2017.MR Naciśnij aby po>
10.2017 w sprawie zajęcia stanowiska w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2017 r. LEX-I.1410.35.2017.MR Naciśnij aby po>
11.2017 w sprawie zajęcia stanowiska w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2017 r. WNP-I.1410.41.2017.DK Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-01-02 13:02:21 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:29:41.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXX Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:17:19 | Data modyfikacji: 2018-03-01 12:52:23.

Zobacz:
 XXX .  IX Nadzwyczajna .  XXIX .  VIII Nadzwyczajna .  XXVIII .  XXVII .  VII Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  VI Nadzwyczajna .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:17:19
Data modyfikacji: 2018-03-01 12:52:23
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl