> XXXII

XXXII

SESJA XXXII
z dnia 27 marca 2018 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:02:49.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie podziału Gminy Klembów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:14:55 | Data modyfikacji: 2018-03-20 15:47:29.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXXII.400.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XXXII.401.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXII.402.2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
XXXII.403.2018 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych Naciśnij aby pobrać
XXXII.404.2018 w sprawie podziału Gminy Klembów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Naciśnij aby pobrać
XXXII.405.2018 w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
XXXII.406.2018 w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
XXXII.407.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXII.408.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXII.409.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXII.410.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXII.411.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej Naciśnij aby pobrać
XXXII.412.2018 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XXXII.413.2018 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-04-03 12:42:30 | Data modyfikacji: 2018-03-20 15:47:29.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:17:04 | Data modyfikacji: 2018-06-26 15:26:41.

Zobacz:
 III .  II .  I Nowa kadencja .  XXXVI .  XII Nadzwyczajna .  XXXV .  XI Nadzwyczajna .  XXXIV .  XXXIII .  X Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI . 
Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:17:04
Data modyfikacji: 2018-06-26 15:26:41
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl