> X Nadzwyczajna

X Nadzwyczajna

SESJA X NADZWYCZAJNA
z dnia 10 kwietnia 2018 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:26:18.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.390.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:48:46.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
X.414.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
X.415.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Naciśnij aby pobrać
X.416.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.390.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
X.417.2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Powiatu Wołomińskiego w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-04-17 11:21:30.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
X Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-06-18 09:12:50 | Data modyfikacji: 2018-07-24 14:37:14.

Zobacz:
 III .  II .  I Nowa kadencja .  XXXVI .  XII Nadzwyczajna .  XXXV .  XI Nadzwyczajna .  XXXIV .  XXXIII .  X Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI . 
Data wprowadzenia: 2018-06-18 09:12:50
Data modyfikacji: 2018-07-24 14:37:14
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl