> XXXIII

XXXIII

SESJA XXXIII
z dnia 24 maja 2018 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:12:56.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących działki o numerze ewid. 221/9 i 221/50 z obrębu 0016, położonych w miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klembów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:21:39.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXXIII.418.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
XXXIII.419.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 Naciśnij aby pobrać
XXXIII.420.2018 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XXXIII.421.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. Naciśnij aby pobrać
XXXIII.422.2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klembów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Naciśnij aby pobrać
XXXIII.423.2018 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Naciśnij aby pobrać
XXXIII.424.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-06-06 15:04:07.
INTERPELACJIE RADNYCH GMINY

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXIII Interpelacje Radnych Gminy Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-11-06 17:01:25.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2018-09-03 10:54:51 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:48:22.

Zobacz:
 III .  II .  I Nowa kadencja .  XXXVI .  XII Nadzwyczajna .  XXXV .  XI Nadzwyczajna .  XXXIV .  XXXIII .  X Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI . 
Data wprowadzenia: 2018-09-03 10:54:51
Data modyfikacji: 2019-08-28 12:48:22
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl