> XXXV

XXXV

SESJA XXXV
z dnia 06 września 2018 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-08-30 15:17:20.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.390.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
4 zmieniająca uchwałę Nr XXXII.404.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Naciśnij aby pobrać
5 zmieniająca uchwałę Nr XXXII.405.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Klembów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Klembów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie przekazania do realizacji Gminie Wołomin zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-08-30 15:32:47 | Data modyfikacji: 2018-08-31 10:55:14.
UCHWAŁY

 

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXXV.432.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
XXXV.433.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrać
XXXV.434.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.390.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XXXV.435.2018 zmieniającej uchwałę Nr XXXII.404.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Naciśnij aby pobrać
XXXV.436.2018 zmieniającej uchwałę Nr XXXII.405.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
XXXV.437.2018 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Klembów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Klembów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Naciśnij aby pobrać
XXXV.438.2018 w sprawie w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Naciśnij aby pobrać
XXXV.439.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. Naciśnij aby pobrać
XXXV.440.2018 w sprawie przekazania do realizacji Gminie Wołomin zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi Naciśnij aby pobrać
XXXV.441.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXV.442.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Naciśnij aby pobrać
XXXV.443.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-09-14 14:55:34 | Data modyfikacji: 2018-08-31 10:55:14.
INTERPELACJIE RADNYCH GMINY

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXV Interpelacje Radnych Gminy Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-11-06 16:52:29 | Data modyfikacji: 2018-11-06 16:59:28.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:03:49 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:49:28.

Zobacz:
 III .  II .  I Nowa kadencja .  XXXVI .  XII Nadzwyczajna .  XXXV .  XI Nadzwyczajna .  XXXIV .  XXXIII .  X Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI . 
Data wprowadzenia: 2018-11-06 08:03:49
Data modyfikacji: 2019-08-28 12:49:28
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl