> XXXVI

XXXVI

SESJA XXXVI
z dnia 14 listopada 2018 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:23:32.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.260.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klembów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipka, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położone w miejscowości Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji- garaże Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/48, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji- garaże Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie zmiany Statutu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:39:59.
UCHWAŁY

 

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXXVI.446.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
XXXVI.447.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrać
XXXVI.448.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. Naciśnij aby pobrać
XXXVI.449.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.260.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl Naciśnij aby pobrać
XXXVI.450.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
XXXVI.451.2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klembów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Naciśnij aby pobrać
XXXVI.452.2018 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipka, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXVI.453.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położone w miejscowości Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XXXVI.454.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/48, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
XXXVI.455.2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-11-20 19:03:28 | Data modyfikacji: 2018-11-20 19:04:57.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXVI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy -
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-11-15 08:53:22 | Data modyfikacji: 2018-11-20 19:04:57.

Zobacz:
 III .  II .  I Nowa kadencja .  XXXVI .  XII Nadzwyczajna .  XXXV .  XI Nadzwyczajna .  XXXIV .  XXXIII .  X Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI . 
Data wprowadzenia: 2019-11-15 08:53:22
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl