> II

II

SESJA II
z dnia 06 grudnia 2018 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-11-29 15:18:52.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr III.12.2014 r. Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Naciśnij aby pobrać
16 w sprawie powołania Komisji Budżetowej, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Mienia Komunalnego, ustalenia składu osobowego oraz zakresu jej działania Naciśnij aby pobrać
17 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności, Gospodarki Wodnej, Drobnej Wytwórczości i Ochrony Środowiska, ustalenia składu osobowego oraz zakresu jej działania Naciśnij aby pobrać
18 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego, ustalenia składu osobowego oraz zakresu jej działania Naciśnij aby pobrać
19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia składu osobowego oraz zakresu jej działania Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-11-29 15:36:45 | Data modyfikacji: 2018-11-30 10:41:34.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
II.3.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Naciśnij aby pobrać
II.4.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
II.5.2018 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Naciśnij aby pobrać
II.6.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
II.7.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrać
II.8.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
II.9.2018 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
II.10.2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Naciśnij aby pobrać
II.11.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Naciśnij aby pobrać
II.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Naciśnij aby pobrać
II.13.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
II.14.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
II.15.2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
II.16.2018 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr III.12.2014 r. Naciśnij aby pobrać
II.17.2018 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Naciśnij aby pobrać
II.18.2018 w sprawie powołania Komisji Budżetowej, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Mienia Komunalnego, ustalenia składu osobowego oraz zakresu jej działania Naciśnij aby pobrać
II.19.2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności, Gospodarki Wodnej, Drobnej Wytwórczości i Ochrony Środowiska, ustalenia składu osobowego oraz zakresu jej działania Naciśnij aby pobrać
II.20.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego, ustalenia składu osobowego oraz zakresu jej działania Naciśnij aby pobrać
II.21.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia składu osobowego oraz zakresu jej działania Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-12-13 17:04:16 | Data modyfikacji: 2019-04-26 15:51:55.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
II Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-28 10:24:05 | Data modyfikacji: 2019-02-27 11:40:19.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
I Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:40:07 | Data modyfikacji: 2019-01-28 10:24:10.

Zobacz:
 III .  II .  I Nowa kadencja .  XXXVI .  XII Nadzwyczajna .  XXXV .  XI Nadzwyczajna .  XXXIV .  XXXIII .  X Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI . 
Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:40:07
Data modyfikacji: 2019-01-28 10:24:10
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl