> III

III

SESJA III
z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:36:08.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2019 rok” Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2019 rok”. Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klembów, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:42:10.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
III.22.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
III.23.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrać
III.24.2018 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 Naciśnij aby pobrać
III.25.2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
III.26.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
III.27.2018 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2019 rok" Naciśnij aby pobrać
III.28.2018 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2019 rok" Naciśnij aby pobrać
III.29.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
III.30.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
III.31.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klembów, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
III.32.2018 w sprawie zmiany Uchwały NR II.3.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Naciśnij aby pobrać
III.33.2018 w sprawie zmiany Uchwały NR II.4.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:53:36.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
III Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-28 10:18:03 | Data modyfikacji: 2019-02-27 11:41:50.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
I Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:37:11 | Data modyfikacji: 2019-01-28 10:18:14.

Zobacz:
 III .  II .  I Nowa kadencja .  XXXVI .  XII Nadzwyczajna .  XXXV .  XI Nadzwyczajna .  XXXIV .  XXXIII .  X Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI . 
Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:37:11
Data modyfikacji: 2019-01-28 10:18:14
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl