> IV

IV

SESJA IV
z dnia 17 stycznia 2019 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-10 17:34:34.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmiany statutu sołectwa Dobczyn Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany statutu sołectwa Karolew Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany statutu sołectwa Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie zmiany statutu sołectwa Krusze Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany statutu sołectwa Krzywica Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zmiany statutu sołectwa Lipka Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie zmiany statutu sołectwa Michałów Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Kraszew Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie zmiany statutu sołectwa Ostrówek Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie zmiany statutu sołectwa Pasek Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie zmiany statutu sołectwa Pieńki Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie zmiany statutu sołectwa Rasztów Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie zmiany statutu sołectwa Roszczep Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie zmiany statutu sołectwa Sitki Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie zmiany statutu sołectwa Stary Kraszew Naciśnij aby pobrać
16 w sprawie zmiany statutu sołectwa Tuł Naciśnij aby pobrać
17 w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Naciśnij aby pobrać
19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewid. 436 z obrębu 0008, położonej w miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
20 w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej Naciśnij aby pobrać
21 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty Naciśnij aby pobrać
22 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-10 17:36:11.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
IV.34.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Dobczyn Naciśnij aby pobrać
IV.35.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Karolew Naciśnij aby pobrać
IV.36.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Klembów Naciśnij aby pobrać
IV.37.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Krusze Naciśnij aby pobrać
IV.38.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Krzywica Naciśnij aby pobrać
IV.39.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Lipka Naciśnij aby pobrać
IV.40.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Michałów Naciśnij aby pobrać
IV.41.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Kraszew Naciśnij aby pobrać
IV.42.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Ostrówek Naciśnij aby pobrać
IV.43.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Pasek Naciśnij aby pobrać
IV.44.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Pieńki Naciśnij aby pobrać
IV.45.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Rasztów Naciśnij aby pobrać
IV.46.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Roszczep Naciśnij aby pobrać
IV.47.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Sitki Naciśnij aby pobrać
IV.48.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Stary Kraszew Naciśnij aby pobrać
IV.49.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Tuł Naciśnij aby pobrać
IV.50.2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
IV.51.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Naciśnij aby pobrać
IV.52.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewid. 436 z obrębu 0008, położonej w miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
IV.53.2019 w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej Naciśnij aby pobrać
IV.54.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty Naciśnij aby pobrać
IV.55.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
IV.56.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-28 10:54:53 | Data modyfikacji: 2019-01-28 10:55:13.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
IV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:44:32 | Data modyfikacji: 2019-11-15 08:23:35.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
IV Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-17 19:07:04 | Data modyfikacji: 2019-04-11 11:37:30.

Zobacz:
 XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2019-01-17 19:07:04
Data modyfikacji: 2019-04-11 11:37:30
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl