> V

V

SESJA V
z dnia 28 lutego 2019 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-02-21 14:57:57.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krusze, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie diet dla radnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
16 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
17 w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Wołominie na uchwałę Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011 r. Nr XVI/111/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Klembów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę Naciśnij aby pobrać
18 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
19 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
20 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-02-21 15:27:14.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
V.57.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
V.58.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
V.59.2019 w sprawie zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich Naciśnij aby pobrać
V.60.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
V.61.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
V.62.2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Naciśnij aby pobrać
V.63.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
V.64.2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
V.65.2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krusze, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
V.66.2019 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
V.67.2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
V.68.2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Naciśnij aby pobrać
V.69.2019 w sprawie diet dla radnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
V.70.2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
V.71.2019 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
V.72.2019 w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Wołominie na uchwałę Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011 r. Nr XVI/111/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Klembów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę Naciśnij aby pobrać
V.73.2019 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
V.74.2019 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
V.75.2019 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-03-11 15:44:05 | Data modyfikacji: 2019-05-13 12:53:30.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
V Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-04-04 13:28:39 | Data modyfikacji: 2019-11-15 08:25:45.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
V Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:52:03 | Data modyfikacji: 2019-04-11 11:37:15.

Zobacz:
 XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:52:03
Data modyfikacji: 2019-04-11 11:37:15
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl