> VI

VI

SESJA VI
z dnia 11 kwietnia 2019 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:38:36.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie przejęcia przez Gminę Klembów zadań należących do właściwości Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników, w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/94, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji - garaże Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.131.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015 r. Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:38:56 | Data modyfikacji: 2019-04-11 11:35:37.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
VI.76.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
VI.77.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
VI.78.2019 w sprawie przejęcia przez Gminę Klembów zadań należących do właściwości Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników, w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
VI.79.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
VI.80.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
VI.81.2019 w sprawie nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
VI.82.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 221/94, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod tereny obsługi komunikacji- garaże Naciśnij aby pobrać
VI.83.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.131.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015 r. Naciśnij aby pobrać
VI.84.2019 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:20:19 | Data modyfikacji: 2019-04-18 20:14:34.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
VI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-11-15 08:31:15 | Data modyfikacji: 2019-04-18 20:14:34.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
VI Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-04-11 11:36:02 | Data modyfikacji: 2019-11-15 08:29:19.

Zobacz:
 XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2019-04-11 11:36:02
Data modyfikacji: 2019-11-15 08:29:19
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl