> VII

VII

SESJA VII
z dnia 30 maja 2019 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:06:20.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów wotum zaufania za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-05-17 07:55:45.
RAPORT O STANIE GMINY KLEMBÓW ZA 2018 R.

 

TYTUŁ POBIERZ
Raport o stanie Gminy Klembów za 2018 r. Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:14:27 | Data modyfikacji: 2019-05-16 15:19:15.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
VII.85.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
VII.86.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
VII.87.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów wotum zaufania za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
VII.88.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
VII.89.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
VII.90.2019 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Naciśnij aby pobrać
VII.91.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
VII.92.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
VII.93.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
VII.94.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
VII.95.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.66.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:47:25 | Data modyfikacji: 2019-09-17 14:15:22.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
VII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-07-23 14:03:58 | Data modyfikacji: 2019-11-15 08:34:35.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
VII Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-05-30 18:39:22 | Data modyfikacji: 2019-07-23 14:04:03.

Zobacz:
 XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2019-05-30 18:39:22
Data modyfikacji: 2019-07-23 14:04:03
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl