> VIII

VIII

SESJA VIII
z dnia 25 lipiec 2019 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:18:29.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany Uchwały nr II.12.2018 r. Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Bądźmy aktywni" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do realizacji projektu partnerskiego pn. "Od najmłodszych lat zdobywamy świat!" Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:27:31.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
VIII.96.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
VIII.97.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
VIII.98.2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie Naciśnij aby pobrać
VIII.99.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Naciśnij aby pobrać
VIII.100.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr II.12.2018 r. Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Naciśnij aby pobrać
VIII.101.2019 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Bądźmy aktywni" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Naciśnij aby pobrać
VIII.102.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do realizacji projektu partnerskiego pn. "Od najmłodszych lat zdobywamy świat!" Naciśnij aby pobrać
VIII.103.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
VIII.104.2019 w sprawie sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
VIII.105.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
VIII.106.2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
VIII.107.2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
VIII.108.2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-08-01 10:55:44 | Data modyfikacji: 2019-08-19 13:52:49.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
VIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-11-15 08:39:09 | Data modyfikacji: 2019-11-15 08:39:18.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
VIII Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-07-23 14:07:04 | Data modyfikacji: 2019-11-15 08:38:21.

Zobacz:
 XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2019-07-23 14:07:04
Data modyfikacji: 2019-11-15 08:38:21
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl