> IX

IX

SESJA IX
z dnia 5 września 2019 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 13:44:54.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 102/4, obręb 0003, Klembów z przeznaczeniem pod teren obsługi automatów do sprzedaży usług pocztowych Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 14:46:13.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
IX.109.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
IX.110.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
IX.111.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
IX.112.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
IX.113.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
IX.114.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
IX.115.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 102/4, obręb 0003, Klembów z przeznaczeniem pod teren obsługi automatów do sprzedaży usług pocztowych Naciśnij aby pobrać
IX.116.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa Naciśnij aby pobrać
IX.117.2019 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
IX.118.2019 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-09-10 15:59:26.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
IX Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-11-15 08:43:40.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
IX Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 16:29:39 | Data modyfikacji: 2019-11-15 08:40:55.

Zobacz:
 XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2019-09-05 16:29:39
Data modyfikacji: 2019-11-15 08:40:55
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl