> X

X

SESJA X
z dnia 31 października 2019 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-10-24 15:20:43.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany uchwała Nr VII.90.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie uchylenia uchwały nr XXX.378.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-10-24 15:25:08.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
X.119.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
X.120.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
X.121.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII.90.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Naciśnij aby pobrać
X.122.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
X.123.2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XXX.378.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi Naciśnij aby pobrać
X.124.2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
X.125.2019 w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Naciśnij aby pobrać
X.126.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:00:41.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
X Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-11-15 08:46:53 | Data modyfikacji: 2020-06-16 21:16:21.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
X Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-10-31 15:18:44 | Data modyfikacji: 2019-11-15 08:46:59.

Zobacz:
 XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2019-10-31 15:18:44
Data modyfikacji: 2019-11-15 08:46:59
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl