> XI

XI

SESJA XI
z dnia 19 grudnia 2019 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:50:17.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany uchwały Nr VII.90.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2020 rok" Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.450.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie zmiany Uchwały Nr II.10.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pasek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie przyjęcia "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Klembów w latach 2015-2019" Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Klembów do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie zmiany Uchwały NR II.3.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie zmiany Uchwały NR II.4.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:56:28.
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KLEMBÓW

 

TYTUŁ POBIERZ
Diagnoza problemów społecznych w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:59:22.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XI.127.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
XI.128.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII.90.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania Naciśnij aby pobrać
XI.129.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XI.130.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
XI.131.2019 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 Naciśnij aby pobrać
XI.132.2019 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XI.133.2019 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2020 rok" Naciśnij aby pobrać
XI.134.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.450.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
XI.135.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II.10.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Naciśnij aby pobrać
XI.136.2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pasek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XI.137.2019 w sprawie przyjęcia "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Klembów w latach 2015-2019" Naciśnij aby pobrać
XI.138.2019 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Naciśnij aby pobrać
XI.139.2019 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Klembów do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XI.140.2019 w sprawie zmiany Uchwały NR II.3.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Naciśnij aby pobrać
XI.141.2019 w sprawie zmiany Uchwały NR II.4.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
XI.142.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:40:28 | Data modyfikacji: 2020-02-11 14:07:06.
OŚWIADCZENIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1.2019 w sprawie zajęcia stanowiska w związku z pismem z dnia 21 października 2019 r. Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-01-27 13:02:54 | Data modyfikacji: 2021-03-11 10:37:04.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-01-27 12:35:56 | Data modyfikacji: 2020-02-21 14:36:58.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XI Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2019-12-19 19:17:33 | Data modyfikacji: 2020-01-27 12:56:45.

Zobacz:
 XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2019-12-19 19:17:33
Data modyfikacji: 2020-01-27 12:56:45
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl