Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni wierconej wraz z uzbrojeniem oraz na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nastawni dysponującej „ Kr” stacji Krusze na działce o nr ewid. 711/39.
2020-09-22 11:39:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego –  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 11 września 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban, decyzji Nr 31pz/2020 znak: WAB.6740.14.30.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowa drogi gminnej ul. Rzecznej w miejscowości Ostrówek w gminie Klembów"
2020-09-22 08:20:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 11 września 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban, decyzji Nr 31pz/2020 znak: WAB.6740.  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 12 maja 2020 r., złożony w dniu 20 maja 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 28 sierpnia 2020 r., złożonym w dniu 7 września 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.27.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Dworskiej na odcinku od Prymasa Tysiąclecia do Wierzbowej w miejscowości Dobczyn" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński.
2020-09-15 10:25:36
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 12 maja 2020 r., złożony w dniu 20 maj  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 7 maja 2020 r., złożony w dniu 12 maja 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 28 sierpnia 2020 r., złożonym w dniu 7 września 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.22.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Dębowej na odcinku od Prymasa Tysiąclecia do Osiedle Młodych w miejscowości Dobczyn" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński.
2020-09-15 10:23:53
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 7 maja 2020 r., złożony w dniu 12 maja  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegające na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN-15kV wraz z kablem teletechnicznym (światłowodowym) na terenie kolejowym zamkniętym dz. ew. nr 108 z obrębu 0002 Karolew, gmina Klembów, powiat wołomiński, woj. mazowieckie
2020-09-11 09:47:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polega  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 7 września 2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji znak GOŚ.6220.5.2018 z 18 marca 2019 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie farmy fotowoltaicznej „KRUSZE” o mocy do 3000 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na części działki nr 217 w miejscowości Krusze w gminie Klembów.
2020-09-10 11:26:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 7 września 2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji znak GOŚ.6220.5.2018 z 18 marca 2019 r., stwierdzającej brak potrzeby przep  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 8 września 2020 że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Michała Stepnowskiego Elektro - energetyka ul. Odległa 17, 07-417 Ostrołęka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN-15kV wraz z kablem teletechnicznym (światłowodowym) na części działki ew. nr 992 obręb Lipka, gmina Klembów.
2020-09-08 09:46:19
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 8 września 2020 że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Michała Stepnowskiego Elektr  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 12 maja 2020 r., złożony w dniu 6 lipca 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 1 września 2020 r., złożonym w dniu 4 września 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.32.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa dróg gminnych: ul. Słonecznej i ul. Cichej w miejscowości Wola Rasztowska" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński.
2020-09-08 08:06:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 12 maja 2020 r., złożony w dniu 6 lipc  ...więcej

Informacja o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem PGW postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2020-09-07 11:16:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem PGW postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego     ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 2 września 2020 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie dwóch zbiorników 300m3 na biokomponenty wraz z dostosowaniem stanowiska do jednoczesnego rozładunku dwóch autocystern w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie"
2020-09-04 09:16:21
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 2 września 2020 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie dwóch zbiorników 300m3 na biokomponenty wraz z d  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 3 września 2020 o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie drogi powiatowej nr 4337W ( ul. Szkolna i ul. Jana Pawła II) na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki nr ew. 131/1 obręb 0004- Kraszew Nowy, gmina Klembów"
2020-09-04 09:14:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 3 września 2020 o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie drogi powia  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 3 września 2020 o o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "kontynuowaniu podpowierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego za złoża o nazwie Sitki I, realizowanego w działkach o nr ew. 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, obręb Sitki, gmina Klembów, powiat wołomiński, woj. mazowieckie"
2020-09-04 09:13:37
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 3 września 2020 o o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "kontynuowaniu podpow  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 27pz/2020 znak: WAB.6740.14.14.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Wola Rasztowska".
2020-09-01 09:09:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 27pz/2020 znak: W  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 14 sierpnia 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 24pz/2020 znak: WAB.6740.14.15.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Klembów" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński.
2020-08-26 08:46:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 14 sierpnia 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 24pz/2020 znak: W  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 20 kwietnia 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.21.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie dróg gminnych ul. Brzechwy na dł. 164,3 m i ul. Matejki na dł. łącznej 180, 25 m w miejscowości Tuł" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. Wołomiński.
2020-08-25 11:56:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 20 kwietnia 2020 r., postępowania admin  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania nazwy ul. Trakt Dworski drodze gminnej w miejscowościach Klembów, Pieńki i Krusze.
2020-08-24 14:21:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania nazwy ul. Trakt Dworski drodze gminnej w miejscowościach Klembów, Pieńki i Krusze.     ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia.
2020-08-20 14:14:34
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia.      ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban, złożony w dniu 17 czerwca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.30.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowa drogi gminnej ul. Rzecznej w miejscowości Ostrówek w gminie Klembów"
2020-08-14 08:39:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban, złożony w dniu 17 czerwca 2020 r., postępowania adm  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 23 m na części działek ew. nr 340/5 i 340/30 w obrębie 0010, Pasek, gm. Klembów.
2020-08-13 10:22:56
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia na budowie sieci  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 22pz/2020 znak: WAB.6740.14.20.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa dróg gminnych ul. Polnej na dł. 424,9 m i ul. Dębowej na dł. 338,3 m w miejscowości Nowy Kraszew wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. wołomiński"
2020-08-11 14:43:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2020 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 22pz/2020 znak: WAB.67  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 99
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl