> XII

XII

SESJA XII
z dnia 30 stycznia 2020 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-01-23 14:37:20.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 ww sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Klembów w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla obszaru obejmującego część miejscowości Rasztów (RSP Rasztów) w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rasztów (RSP Rasztów) w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-01-23 14:58:22 | Data modyfikacji: 2020-01-29 11:56:33.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XII.144.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XII.145.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
XII.146.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020 Naciśnij aby pobrać
XII.147.2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego Naciśnij aby pobrać
XII.148.2020 w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XII.149.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Klembów w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XII.150.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XII.151.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla obszaru obejmującego część miejscowości Rasztów (RSP Rasztów) w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XII.152.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rasztów (RSP Rasztów) w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XII.153.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:31:50 | Data modyfikacji: 2020-01-29 11:56:33.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
-
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:31:02 | Data modyfikacji: 2020-06-16 21:35:17.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XII Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 15:48:55 | Data modyfikacji: 2020-06-16 21:35:17.

Zobacz:
 III Nadzwyczajna .  XXII .  II Nadzwyczajna .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2020-01-30 15:48:55
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl