> XIII

XIII

SESJA XIII
z dnia 27 lutego 2020 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:24:25.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krusze, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:35:36.
UCHWAŁY
 
LP. TYTUŁ POBIERZ
XIII.154.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XIII.155.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
XIII.156.2020 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krusze, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XIII.157.2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Naciśnij aby pobrać
XIII.158.2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XIII.159.2020 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XIII.160.2020 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-03-03 15:16:11.
OŚWIADCZENIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
2.2020 w sprawie zajęcia stanowiska w związku z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-03-03 15:36:18 | Data modyfikacji: 2021-03-11 10:33:19.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:10:07 | Data modyfikacji: 2020-09-14 15:03:49.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XIII Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-02-27 16:02:27 | Data modyfikacji: 2020-03-03 14:42:13.

Zobacz:
 III Nadzwyczajna .  XXII .  II Nadzwyczajna .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2020-02-27 16:02:27
Data modyfikacji: 2020-03-03 14:42:13
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl