> XV

XV

SESJA XV
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-04-23 10:29:41.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.156.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krusze, gmina Klembówi Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-04-23 10:38:02 | Data modyfikacji: 2020-04-23 11:03:24.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XV.161.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XV.162.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
XV.163.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XV.164.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
XV.165.2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XV.166.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XV.167.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.156.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krusze, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XV.168.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XV.169.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XV.170.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XV.171.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XV.172.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XV.173.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XV.174.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XV.175.2020 w sprawie zgłoszenia oferty kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 13:54:29 | Data modyfikacji: 2020-06-18 15:30:21.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-06-16 21:37:16 | Data modyfikacji: 2020-09-14 15:05:23.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XV Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-04-30 15:20:42 | Data modyfikacji: 2020-09-14 15:05:23.

Zobacz:
 III Nadzwyczajna .  XXII .  II Nadzwyczajna .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2020-04-30 15:20:42
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl