> XVI

XVI

SESJA XVI
z dnia 28 maja 2020 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:06:39.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Klembowie Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zmiany uchwały Nr XV.164.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Klembów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:53:18.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XVI.176.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XVI.177.2020 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
XVI.178.2020 w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XVI.179.2020 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVI.180.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVI.181.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV.164.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
XVI.182.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku Naciśnij aby pobrać
XVI.183.2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
XVI.184.2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Naciśnij aby pobrać
XVI.185.2020 w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Klembów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Naciśnij aby pobrać
XVI.186.2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Naciśnij aby pobrać
XVI.187.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XVI.188.2020 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Klembów w sprawie propozycji uczczenia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” na terenie powiatu wołomińskiego. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-06-01 15:41:14 | Data modyfikacji: 2020-06-02 11:45:00.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XVI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-06-16 21:39:09 | Data modyfikacji: 2020-09-14 15:04:52.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XVI Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:53:04 | Data modyfikacji: 2020-05-29 16:40:51.

Zobacz:
 III Nadzwyczajna .  XXII .  II Nadzwyczajna .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:53:04
Data modyfikacji: 2020-05-29 16:40:51
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl