> XVII

XVII

SESJA XVII
z dnia 30 czerwca 2020 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:39:37.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2020 rok, Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
3 sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów wotum zaufania za 2019 rok Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zmiany uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie przystąpienia gminy Klembów do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”i Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-06-16 15:04:22.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XVII.189.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2020 rok, Naciśnij aby pobrać
XVII.190.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
XVII.191.2020 sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów wotum zaufania za 2019 rok Naciśnij aby pobrać
XVII.192.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Naciśnij aby pobrać
XVII.193.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Naciśnij aby pobrać
XVII.194.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Naciśnij aby pobrać
XVII.195.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” Naciśnij aby pobrać
XVII.196.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XVII.197.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XVII.198.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XVII.199.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XVII.200.2020 w sprawie przystąpienia gminy Klembów do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa” Naciśnij aby pobrać
XVII.201.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVII.202.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:03:19 | Data modyfikacji: 2020-07-09 08:49:25.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XVII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-07-28 13:02:27 | Data modyfikacji: 2020-09-14 15:04:21.
RAPORT O STANIE GMINY KLEMBÓW ZA 2019 R.

 

TYTUŁ POBIERZ
Raport o stanie Gminy Klembów za 2019 r. Naci¶nij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-06-16 15:05:13 | Data modyfikacji: 2020-07-28 13:01:08.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XVII Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:43:57 | Data modyfikacji: 2020-07-28 13:00:53.

Zobacz:
 III Nadzwyczajna .  XXII .  II Nadzwyczajna .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:43:57
Data modyfikacji: 2020-07-28 13:00:53
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl