> XVIII

XVIII

SESJA XVIII
z dnia 30 lipca 2020 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naci¶nij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:49:03.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021 Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie nadania nazwy fragmentowi drogi ekspresowej S8 przebiegającej przez teren Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.158.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2020 r. Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-07-23 14:01:15 | Data modyfikacji: 2020-07-24 08:43:43.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XVIII.203.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XVIII.204.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
XVIII.205.2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVIII.206.2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVIII.207.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży" Naciśnij aby pobrać
XVIII.208.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021 Naciśnij aby pobrać
XVIII.209.2020 w sprawie nadania nazwy fragmentowi drogi ekspresowej S8 przebiegającej przez teren Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVIII.210.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.158.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2020 r. Naciśnij aby pobrać
XVIII.211.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XVIII.212.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XVIII.213.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XVIII.214.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XVIII.215.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XVIII.216.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-08-05 12:58:41 | Data modyfikacji: 2020-07-24 08:43:43.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XVIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-09-14 13:03:15 | Data modyfikacji: 2020-09-22 11:54:25.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XIX Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:39:19 | Data modyfikacji: 2020-09-21 13:47:15.

Zobacz:
 III Nadzwyczajna .  XXII .  II Nadzwyczajna .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:39:19
Data modyfikacji: 2020-09-21 13:47:15
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl