> XX

XX

SESJA XX
z dnia 22 października 2020 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:40:47.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ostrówek, obręb 0008 Lipka, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:59:02.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XX.228.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XX.229.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
XX.230.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 Naciśnij aby pobrać
XX.231.2020 sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Naciśnij aby pobrać
XX.232.2020 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XX.233.2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XX.234.2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Naciśnij aby pobrać
XX.235.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.220.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:37:55.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XX Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
-
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-12-07 10:18:42 | Data modyfikacji: 2021-03-03 12:17:39.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XX Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:28:26 | Data modyfikacji: 2021-03-03 12:17:39.

Zobacz:
 III Nadzwyczajna .  XXII .  II Nadzwyczajna .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:28:26
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl