> XXI

XXI

SESJA XXI
z dnia 26 listopada 2020 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naci¶nij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-11-19 15:42:29 | Data modyfikacji: 2020-11-19 15:43:03.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.400.2018 Rady żminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu żminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
7 sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Klembów Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-11-19 15:49:51 | Data modyfikacji: 2020-11-19 15:43:03.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXI.236.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XXI.237.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
XXI.238.2020 w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XXI.239.2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Naciśnij aby pobrać
XXI.240.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Naciśnij aby pobrać
XXI.241.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.400.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XXI.242.2020 sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
XXI.243.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Klembów Naciśnij aby pobrać
XXI.244.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-12-07 10:00:28 | Data modyfikacji: 2020-11-19 15:43:03.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
-
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:19:44 | Data modyfikacji: 2020-11-19 15:43:03.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XXI Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-11-26 14:15:56 | Data modyfikacji: 2020-11-19 15:43:03.

Zobacz:
 III Nadzwyczajna .  XXII .  II Nadzwyczajna .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2020-11-26 14:15:56
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl