> XXII

XXII

SESJA XXII
z dnia 17 grudnia 2020 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naci¶nij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-12-03 15:57:19.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2021 Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na rok 2021 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na rok 2021 Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-12-03 16:02:23.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXII.249.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XXII.250.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
XXII.251.2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2021 Naciśnij aby pobrać
XXII.252.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
XXII.253.2020 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 Naciśnij aby pobrać
XXII.254.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na rok 2021 Naciśnij aby pobrać
XXII.255.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na rok 2021 Naciśnij aby pobrać
XXII.256.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII.150.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XXII.257.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXII.258.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXII.259.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2020-12-21 15:50:20 | Data modyfikacji: 2020-12-21 16:15:45.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
-
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:21:41 | Data modyfikacji: 2020-12-21 16:15:45.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XXII Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-12-17 14:18:56 | Data modyfikacji: 2020-12-21 16:15:45.

Zobacz:
 III Nadzwyczajna .  XXII .  II Nadzwyczajna .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII .  XVII .  XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna . 
Data wprowadzenia: 2020-12-17 14:18:56
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl