Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV (wraz z kanalizacją teletechniczną) na części działek ew. nr 444 i 1342 w obrębie 0003 Klembów i części działki ew. nr 1223 w obrębie 0008 Lipka, gm. Klembów.
2021-06-15 10:58:14
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV (wraz z kan  ...więcej

Wójt Gminy Klembów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nieruchomość niezabudowana Ostrówek ul. Leśna
2021-06-15 10:42:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Wójt Gminy Klembów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nieruchomość niezabudowana Ostrówek ul. Leśna      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 czerwca 2021 o wydaniu decyzji nr 6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na dz. ewid. 13, obręb 0005 Krusze, miejscowość Krusze, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie”.
2021-06-15 09:30:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 czerwca 2021 o wydaniu decyzji nr 6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie parkingów   ...więcej

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Niemena na części dz. ew. nr. 555/2 z poszerzeniem pasa drogowego od północnej strony ul. Niemena na części dz. ew. nr 489/7, 490, 492, 493, 494/3, 495/3, 496/4, 497/6, 498/2, 499/3, 500/6, 501/5, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 i 515/5 oraz od południowej strony ul. Niemena na części dz. ew. nr 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583 i 584 w miejscowości Tuł.
2021-06-07 15:53:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Nieme  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 10pz/2018 z dnia 20 marca 2018 r., znak: WAB.6740.14.72.2017 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 370/1 obrębu 0010, Pasek, gmina Klembów, o powierzchni 19 m2
2021-06-07 12:21:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 10pz/2018 z dnia 20 marca 2018 r., znak: WAB.6740.14.72.2017 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 516/1 obrębu 0001, Dobczyn, gmina Klembów, o powierzchni 68 m2
2021-06-07 12:18:19
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 31 maja 2021 o wydaniu decyzji nr 6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na” budowie budynku produkcyjno– magazynowego z częścią socjalną na dwóch działkach nr 948 i 949/2 w miejscowości Lipka, gmina Klembów”
2021-06-02 12:32:12
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 31 maja 2021 o wydaniu decyzji nr 6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na” budowie budynku produkcyjno&  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu decyzji nr 172/2021 tj. pozwolenie wodnoprawne.
2021-06-01 15:00:13
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu decyzji nr 172/2021 tj. pozwolenie wodnoprawne.      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 28 maja 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na dz. ewid. 13, obręb 0005 Krusze, miejscowość Krusze, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie"
2021-05-28 11:29:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 28 maja 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wydania w dniu 21 maja 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 16pz/2021 znak: WAB.6740.14.46.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gm. Radzymin, gm. Klembów”.
2021-05-27 15:32:36
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wydania w dniu 21 maja 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 16pz/2021 zna  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Kaczorowskiej do ulicy Warszawskiej, gm. Klembów”.
2021-05-27 13:33:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ul. Leś  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie "WWA_Klembów_NowyKraszew15/14086" składającą się z: 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40?, 150?, 280? pracujących w pasmach 800/2600MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8? i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9916[W], 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40?, 150?, 280? pracujących w pasmach 900/1800/2100MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8? i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9946[W], 1 sztuki anteny radiolinii na wysokości 46,0 m n.p.t. o średnicy 0,6 m i mocy EIRP 5012[W], planowany azymut pracy anten 157? wraz z zasilaniem i ogrodzeniem planowanej w gminie Klembów, obręb Kraszew Nowy, powiat wołomiński, na części działki ew. nr 33/7 z dojazdem od drogi gminnej (dz. ew. nr 37) wzdłuż wschodniej granicy (dz. ew. nr 33/7).
2021-05-21 13:00:04
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV (wraz z kanalizacją teletechniczną) na części działek ew. nr 444 i 1342 w obrębie 0003 Klembów i części działki ew. nr 1223 w obrębie 0008 Lipka, gm. Klembów
2021-05-21 12:57:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV (wraz z kanalizacją teletechniczną) na działkach ew. nr 1014/2, 1016/2, 1018/2, 1020/2, 1022/1, 994/2 i na części działki ew. nr 994/3 w obrębie 0003 Klembów oraz działki ew. nr 60/1, 59/2, 58/2, 57/2, 56/2, 55/2, 54/2, 53/2, 52/2, 59/2 i na części działek ew. nr 49/2, 50/2 i 159 w obrębie 0011 Pieńki, gm. Klembów.
2021-05-21 12:54:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego n  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Woli Rasztowskiej przy ul. Szkolnej stanowiącej działkę o nr ewid. nr 221/76
2021-05-19 15:33:12
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 maja 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku produkcyjno- magazynowego z częścią socjalną na dwóch działkach nr 948 i 949/2 w miejscowości Lipka gmina Klembów"
2021-05-14 10:21:56
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 maja 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 maja 2021 o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na dz. ewid. 13, obręb 0005 Krusze, miejscowość Krusze, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie”.
2021-05-14 09:22:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 maja 2021 o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pol  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 7 maja 2021 roku o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 176/8 położona w obrębie geodezyjnym Wola Rasztowska, gmina Klembów.
2021-05-07 10:00:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 7 maja 2021 roku o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 176/8 położona w obr  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2021 o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, położonej w Stary Kraszew w przy ulicy Miłej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 696, obręb geodezyjny Kraszew Stary, gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie.
2021-04-29 11:38:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2021 o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla kt&  ...więcej

Informacja o wszczęciu, na wniosek osoby fizycznej, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu o dł. 5,5 m, łącznie 64,8 m na terenie działki ew. nr 176/6 Obr. 0016 Wola Rasztowska, gm. Klembów.
2021-04-27 10:06:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja o wszczęciu, na wniosek osoby fizycznej, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę rowu poprzez wykonanie przep  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 52
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl