Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Klembów  klembow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-12-13 13:14:26

Dodanie informacji do działu:
kierownik urzędu

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-13 13:14
GRUDZIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 120.3
5.2019 w sprawie opracowania projektu planu finansowego
Urzędu Gminy w Klembowie na 2020  więcej >
2019-12-13 13:14:04

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-07 10:11
LISTOPAD   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.8
2.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na
2019r 0050.83.2019 w   więcej >
2019-12-13 13:12:29

Aktualizacja informacji w dziale:
kierownik urzędu

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-07 13:40
LISTOPAD   NUMER TYTUŁ POBIERZ 120.30
.2019 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i
wydatków dla Urzędu Gmi  więcej >
2019-12-13 13:08:06

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-07 10:11
LISTOPAD   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.8
2.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na
2019r 0050.83.2019 w   więcej >
2019-12-13 13:04:26

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-02 21:11
GRUDZIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.
95.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w
postępowaniu o udzielenie zamó  więcej >
2019-12-13 12:49:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały RIO

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-30 09:49
UCHWAŁYREGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ2019
rok   NUMER TYTUŁ POBIERZ SO.Wa.0021.
51.2019 w sprawie opinii o prawidłowości pla  więcej >
2019-12-13 12:48:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały RIO

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-30 09:49
UCHWAŁYREGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ2019
rok   NUMER TYTUŁ POBIERZ SO.Wa.0021.
51.2019 w sprawie opinii o prawidłowości pla  więcej >
2019-12-11 18:25:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-02 13:53
Dostawa produktów żywnościo
DATY Ogłoszenia
Przetargu02.12.2019r. Składania Ofert10.12.2019r. godz.
10:00 Otwarcia Ofert10.12.2019r. godz.
10:15     więcej >
2019-12-11 16:00:40

Przeniesienie informacji do działu:
Z wybraną ofertą

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-03 16:01
Dostawa, montaż i konfiguracj
DATY Ogłoszenia
Zamówienia03.12.2019r. Składania Ofert10.12.2019r.
godz. 10:00   ZAŁĄCZONE
DOKUMENTY POBIERZ   więcej >
2019-12-11 15:43:38

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-11 15:43
Zawiadomienie Generalnego Dyre
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 grudnia
2019 r. w sprawie przedłużenia ter  więcej >
2019-12-11 15:29:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-03 16:01
Dostawa, montaż i konfiguracj
DATY Ogłoszenia
Zamówienia03.12.2019r. Składania Ofert10.12.2019r.
godz. 10:00   ZAŁĄCZONE
DOKUMENTY POBIERZ   więcej >
2019-12-10 15:26:49

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 15:26
Informacja Dyrektora Zarządu
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja
Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postepowania
w sprawie udzielenia pozwolenia wodno  więcej >
2019-12-10 15:25:03

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 15:25
Informacja Dyrektora Zarządu
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja
Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postepowania
w sprawie udzielenia pozwolenia wodno  więcej >
2019-12-10 15:00:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-02 13:53
Dostawa produktów żywnościo
DATY Ogłoszenia
Przetargu02.12.2019r. Składania Ofert10.12.2019r. godz.
10:00 Otwarcia Ofert10.12.2019r. godz.
10:15     więcej >
2019-12-10 12:53:21

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 12:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o
wszczęciu postępowania dla przedsi  więcej >
2019-12-09 13:36:44

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-09 13:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o
wydaniu decyzji w sprawie zmiany decy  więcej >
2019-12-06 15:13:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-03 16:01
Dostawa, montaż i konfiguracj
DATY Ogłoszenia
Zamówienia03.12.2019r. Składania Ofert10.12.2019r.
godz. 10:00   ZAŁĄCZONE
DOKUMENTY POBIERZ   więcej >
2019-12-06 15:07:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-06 15:05
Odbiór nieczystości płynnyc
DATY Ogłoszenia
Zamówienia06.12.2019r. Składania Ofert16.12.2019r.
godz. 10:00   ZAŁĄCZONE
DOKUMENTY POBIERZ   więcej >
2019-12-06 15:05:06

Dodanie informacji do działu:
Aktualne

Grzegorz Adamski
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-06 15:05
Odbiór nieczystości płynnyc
DATY Ogłoszenia
Zamówienia06.12.2019r. Składania Ofert16.12.2019r.
godz. 10:00   ZAŁĄCZONE
DOKUMENTY POBIERZ   więcej >
2019-12-06 13:39:58

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Marcin Sawicki
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-06 13:39
Obwieszczenie Burmistrza Radzy
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Burmistrza Radzymina o wydaniu w dniu 28.11.2019 r.
postanowienia nr 33/2019, prostującego omy  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 14550
następne >     100>>     300>>