Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Klembów  klembow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-08-20 14:21:06

Przeniesienie informacji do działu:
Zamknięte

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-09 14:29
Dowóz uczniów do placówek o
DATY Ogłoszenia
Przetargu09.08.2019r. Składania Ofert19.08.2019r. godz.
10:00 Otwarcia Ofert19.08.2019r. godz.
10:15     więcej >
2019-08-19 14:02:25

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-23 10:14
LIPIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.49.
2019 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do
przeprowadzania przetargu na zbycie ni  więcej >
2019-08-19 14:01:57

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-05 15:00
CZERWIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.3
7.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na
2019r. 0050.38.2019 w  więcej >
2019-08-19 13:57:28

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-23 10:14
LIPIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.46.
2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu
przeprowadzenia postępowań egz  więcej >
2019-08-19 13:52:49

Aktualizacja informacji w dziale:
VIII

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-01 10:55
UCHWAŁY   LP. TYTUŁ POBIERZ VIII.96.
2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na
2019 rok VIII.97.2019  więcej >
2019-08-19 13:48:40

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-07 11:20
MARZEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.18.
2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na
2019r. 0050.19.2019 w s  więcej >
2019-08-16 11:44:33

Dodanie informacji do działu:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-16 11:44
SIERPIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.
56.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w
postępowaniu o udzielenie zamó  więcej >
2019-08-14 15:26:27

Dodanie informacji do działu:
Postępowania

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-14 15:26
ZP.1431.89.2019 - Wniosek doty
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.89.2019 - Wniosek
dotyczy: polemiki w sprawie decyzji nr PG.7430-70-8-3/11
Informacja o sposobie rozpatrzen  więcej >
2019-08-14 15:25:36

Dodanie informacji do działu:
Postępowania

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-14 15:25
ZP.1431.88.2019 - Wniosek doty
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.88.2019 - Wniosek
dotyczy: informacji o wydanych decyzjach w sprawie
lokalizacji celu publicznego tj. budowy stacji  więcej >
2019-08-14 14:33:15

Dodanie informacji do działu:
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-14 14:33
Obwieszczenie Państwowej Komi
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 06 sierpnia 2019 r. o
okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu   więcej >
2019-08-14 14:30:57

Dodanie informacji do działu:
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-14 14:30
Postanowienie Prezydenta Rzecz
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Postanowienie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 06 sierpnia 2019 r. w
sprawie zarządzenia wyboró  więcej >
2019-08-13 12:10:18

Aktualizacja informacji w dziale:
kierownik urzędu

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-30 09:04
LIPIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 120.18.2
019 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i
wydatków dla Urzędu Gminy  więcej >
2019-08-13 12:07:46

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-23 10:14
LIPIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.49.
2019 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do
przeprowadzania przetargu na zbycie ni  więcej >
2019-08-12 15:35:22

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-23 10:14
LIPIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.49.
2019 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do
przeprowadzania przetargu na zbycie ni  więcej >
2019-08-09 14:41:38

Przeniesienie informacji do działu:
Zakończone

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-13 10:22
Budowa parkingu naziemnego z z
DATY Ogłoszenia
Przetargu13.06.2019r. Składania Ofert28.06.2019r. godz.
10:00 Otwarcia Ofert28.06.2019r. godz.
10:15     więcej >
2019-08-09 14:39:55

Dodanie informacji do działu:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-09 14:39
SIERPIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.
55.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w
postępowaniu o udzielenie zamó  więcej >
2019-08-09 14:34:12

Przeniesienie informacji do działu:
Zakończone

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-06 15:01
Rozbudowa kanalizacji i wodoci
DATY Ogłoszenia
Przetargu06.06.2019r. Składania Ofert24.06.2019r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert24.06.2019r. godz.
12:15     więcej >
2019-08-09 14:29:53

Dodanie informacji do działu:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-09 14:29
Dowóz uczniów do placówek o
DATY Ogłoszenia
Przetargu09.08.2019r. Składania Ofert19.08.2019r. godz.
10:00 Otwarcia Ofert19.08.2019r. godz.
10:15     więcej >
2019-08-08 13:07:39

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-08 13:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Wójta Gminy Klembów w sprawie uzgodnień
projektu decyzji o warunkach zabudowy dl  więcej >
2019-08-08 12:28:06

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-08 12:28
Zawiadomienie Wojewody Mazowie
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie
Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2019 r., że w dniu
18 czerwca 2019 r. zostało wszcz  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 14281
następne >     100>>     300>>