Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Klembów  klembow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-06-19 17:35:45

Dodanie informacji do działu:
Postępowania

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 17:35
ZP.1431.56.2019 - Wniosek doty
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.56.2019 - Wniosek
dotyczy: kopii decyzji Wójta nr PG.7430-70-8-3/11 z
dnia 10.10.2011r. Informacja o  więcej >
2019-06-19 17:35:22

Dodanie informacji do działu:
Postępowania

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 17:35
ZP.1431.55.2019 - Wniosek doty
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.55.2019 - Wniosek
dotyczy: informacji o zasobach parku maszynowego
przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy   więcej >
2019-06-19 17:33:25

Dodanie informacji do działu:
Postępowania

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 17:33
ZP.1431.54.2019 - Wniosek doty
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.54.2019 - Wniosek
dotyczy: informacji o sposobie korzystania z usług
telekomunikacyjnych w Urzędzie w 2018 roku   więcej >
2019-06-19 17:31:41

Dodanie informacji do działu:
Postępowania

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 17:31
ZP.1431.53.2019 - Wniosek doty
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.53.2019 - Wniosek
dotyczy: informacji o szacunkowej liczbie oprogramowania,
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpi  więcej >
2019-06-19 17:25:32

Dodanie informacji do działu:
2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 17:25
Petycja dotycząca ochrony śr
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Petycja dotycząca
ochrony środowiska poprzez zmniejszenie tzw. emisji
wtórnej Zawiadomienie   więcej >
2019-06-19 17:23:03

Dodanie informacji do działu:
2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 17:23
Petycja dotycząca racjonaliza
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Petycja dotycząca
racjonalizacji kosztów ponoszonych przez Urzędy w
ramach korzystania z usług tele  więcej >
2019-06-19 17:17:44

Dodanie informacji do działu:
Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 17:17
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Okręgowa Komisja
Wyborcza Nr 285 w Klembowie informuje, że zgłoszenia
kandydatów na członka do Rady Pow  więcej >
2019-06-19 17:17:26

Dodanie informacji do działu:
Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 17:17
Okręgowa Komisja Wyborcza pod
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Okręgowa Komisja
Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób
uprawnionych, że w wyborach do Rady Powia  więcej >
2019-06-19 17:17:04

Dodanie informacji do działu:
Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 17:17
Obwieszczenie Wojewódzkiej Ko
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby
Rolniczej podaje się do publicznej wiadomo  więcej >
2019-06-19 15:42:30

Dodanie informacji do działu:
Klauzula RODO

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-19 15:42
Klauzula RODO
TYTUŁ POBIERZ Klauzula RODO
     więcej >
2019-06-19 13:45:07

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-05 15:00
CZERWIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.3
7.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na
2019r. 0050.38.2019 w  więcej >
2019-06-17 16:06:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-17 15:59
Ogłoszenie Mazowieckiej Izby
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Ogłoszenie Mazowieckiej
Izby Rolniczej 2 Zasady wyboru
3 Niezbędna dokumentacja    więcej >
2019-06-17 16:05:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-17 15:59
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Ogłoszenie Mazowieckiej
Izby Rolniczej 2 Zasady wyboru
3 Niezbędna dokumentacja    więcej >
2019-06-17 15:59:27

Dodanie informacji do działu:
Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-17 15:59
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Ogłoszenie Mazowieckiej
Izby Rolniczej      więcej >
2019-06-17 15:12:12

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-17 15:12
Ogłoszenie o pisemnym konkurs
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY
KLEMBÓW   LP. TYTUŁ POBIERZ 1 O
głoszenie o pisemnym konkursie na wybór agenta   więcej >
2019-06-17 15:10:57

Dodanie informacji do działu:
2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-17 15:10
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY
KLEMBÓW   LP. TYTUŁ POBIERZ 1 O
głoszenie o pisemnym konkursie na wybór agenta   więcej >
2019-06-13 18:10:27

Przeniesienie informacji do działu:
Zakończone

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-26 11:44
Budowa drogi gminnej ulicy Prz
DATY Ogłoszenia
Przetargu26.04.2019r. Składania Ofert14.05.2019r. godz.
11:00 Otwarcia Ofert14.05.2019r. godz.
11:15     więcej >
2019-06-13 18:10:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Z wybraną ofertą

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-26 11:44
Budowa drogi gminnej ulicy Prz
DATY Ogłoszenia
Przetargu26.04.2019r. Składania Ofert14.05.2019r. godz.
11:00 Otwarcia Ofert14.05.2019r. godz.
11:15     więcej >
2019-06-13 18:06:57

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-05 15:00
CZERWIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.3
7.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na
2019r. 0050.38.2019 w  więcej >
2019-06-13 18:04:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2015-07-09 12:38
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
- GOŚ Czynny w godzinach pracy urzędu Agnieszka
Sosnowska kierownik referatu Pię  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 14146
następne >     100>>     300>>